GTL Diesel: Hvad er det, og hvordan fungerer det?

Hvis du arbejder med tungt udstyr, landbrugsmaskiner eller er chauffør af et tungt køretøj, er der en god chance for, at du er bekendt med dieselolie. Er du også bekendt med GTL Diesel? Hvis ikke, kan det være værd at læse videre for at lære mere om denne type diesel og dens fordele.


GTL står for Gas-To-Liquid, og betyder at metangas omdannes til en flydende brændstof. Dette sker ved at gasformig naturgas under højt tryk og temperatur omdannes til en flydende brændstof af høj kvalitet uden kvælstofoxider eller partikelforurening. Dette betyder, at GTL-diesel er en meget renere brændstofkilde end traditionelt råoliediesel. 


Men hvad betyder dette i praksis? For det første resulterer GTL-diesel i mindre udledning af skadelige partikler og mindre sundhedsrisici for mennesker, der er udsat for disse stoffer. Dette er især vigtigt for fagfolk, der arbejder med tunge maskiner i landbrugs- og byggebranchen og måske har langvarig eksponering for dieseludstødning. 


Den reducerede partikelforurening fra GTL-diesel reducerer også risikoen for forurening af miljøet. GTL-diesel producerer op til 11% mindre CO2 end traditionel dieselolie, hvilket er en vigtig faktor for at nå målene for at reducere klimaændringer. At anvende brændstof af høj kvalitet som GTL-diesel kan derfor være et reelt bidrag til at mindske miljøbelastningen fra tunge køretøjer og udstyr.


En af de vigtigste grunde til at bruge GTL-diesel er imidlertid dens fordele for de maskiner og køretøjer, der kører på det. Det er en meget ren brændstofkilde, hvilket betyder, at motoren kan køre op til 20% længere mellem serviceeftersyn end den ville kunne med traditionel dieselolie. Mange brugere af tunge maskiner har også rapporteret mindre slid på motoren og et bedre brændstoføkonomi med GTL-diesel sammenlignet med almindelig dieselolie.


GTL-diesel kan også bruges sammen med andre brændstoffer såsom traditionel dieselolie og biobrændstof, hvilket betyder, at det kan fungere som et alternativ til miljøbelastende dieselolie i mange forskellige brancher. 


GTL-diesel er en meget velkommen nyhed for mange brancher, der arbejder med tungt udstyr og tunge køretøjer. Det er ikke kun en markant renere og mere miljøvenlig form for dieselolie, men det kan også resultere i bedre ydeevne og en længere levetid for maskiner og køretøjer. Overvej at skifte over til GTL-diesel næste gang, du skal tanke – både for dig selv, din maskine og miljøet.